Purusha Sukta sahasra-śīrṣā puruṣaḥ ‚ sahasrākṣaḥ sahasra-pātsa bhūmiṃ viśvato vṛtvā ‚ atyatiṣṭhad daśāṅgulam 1: Śrī Viṣṇu […]